Jornada Turisme 6 de maig de 2021

WhatsApp com a nou canal professional per a la comunicació i la venda

Jornada realitzada en línia per ZOOM
Dijous, 6 de maig de 2021 de 17 a 19 hores

DESCRIPCIÓ:

Sabies que Whatsapp Business és una eina moltpotent de comunicació i automatització dins delsector turístic?
En aquest webinar 100% pràctic, aprendràs des de laconfiguració bàsica de l’eina fins als processos mésavançats.
Crea catàlegs per a mostrar els teus productes,obtingues estadístiques dels teus missatges icomunica’t de manera senzilla amb els teus clientsgràcies a eines que et permeten automatitzar irespondre missatges de manera ràpida i àgil.

CONTINGUTS

Configuració Whatsapp Business

 • Creació d’un compte professional
 • Configuració del perfil
 • Horaris d’obertura
 • Geolocalització
 • Formes de contacte, Web i Email.
 • Vinculació amb Facebook i Instagram
 • Enllaços directes (Wa.me)
 • Altres configuracions

NOTES sobre la inscripció

 • Per fer la inscripció ha de iniciar sessió amb Google.
 • En el mateix formulari pot fer la inscripció per més d’una jornada.
 • Un cop feta la inscripció rebreu un correu de confirmació.
 • Si cal podeu modificar les dades de la inscripció.
 • Abans del dia de la Jornada rebreu un correu amb l’enllaç a la sessió.
 • Per entrar a la jornada caldrà identificar-se amb el correu amb el que heu fet la inscripció.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *