Jornada Turisme 20 de maig de 2021

El paper de les empreses en les destinacions turístiques sostenibles

Jornada realitzada en línia per ZOOM
Dijous, 20 de maig de 2021 de 17 a 19 hores

FONAMENTS
La construcció d’una destinació turística sostenible passa perquè hi
participin tots els actors del territori, sent claus les empreses. Com a
promotores del canvi hauran de visibilitzar i comunicar de forma
efectiva les accions i bones pràctiques que el visitant exigirà.
Pràctiques enfocades a adquirir més responsabilitat social, cultural,
ambiental i també econòmica tenint en compte la seva coherència i
les eficiències.
La sostenibilitat s’ha d’entendre com a un procés de millora contínua i
d’impacte social. No s’ha d’entendre com una acció de
màrqueting concreta, ni com un departament nou de l’empresa,
tampoc és una llista de coses a fer. És una filosofia, una manera de
fer, una manera de ser. Veure més enllà de les fronteres de la nostra
empresa ens permetrà copsar noves oportunitats i objectius sinèrgics.
El Turisme sostenible contribueix als ODS i l’acció dels territoris locals
contribueix a la seva consecució. Els negocis del futur han d’estar
alineats amb els ODS, les metes i els indicadors i s’han
d’integrar en l’estratègia.
Ara és el moment de prendre decisions més agosarades, més
valentes i potents. El futur depèn del que facis avui.

PROGRAMA
     1. El món va cap a la Sostenibilitat
     2. Beneficis d’una Estratègia sostenible
     3. Acció local
     4. El procés de millora contínua
     5. Conscienciació
     6. Les empreses turístiques, les protagonistes
     7. El client marca les exigències
     8. Visibilitzar i comunicar les bones pràctiques
     9. Cooperació efectiva
   10. Tendències

PONENT
Xavier Borràs Llebaria
Especialista en estratègies de turisme i comerç, creació de marca i
programes de comunicació de persones i protocol.
altavisivilitat.com

NOTES sobre la inscripció

  • Per fer les inscripcions s’ha de iniciar sessió amb Google diferent per cada persona.
  • En el mateix formulari pot fer la inscripció per més d’una jornada.
  • Un cop feta la inscripció rebreu un correu de confirmació.
  • Si cal podeu modificar les dades de la inscripció.
  • Abans del dia de la Jornada rebreu un correu amb l’enllaç a la sessió.
  • Per entrar a la jornada caldrà identificar-se amb el correu amb el que heu fet la inscripció.